Raziskava o ekonomičnosti sistema ECS-PPT v primerjavi s podobnimi sistemi v področju OECD

DARS

V letu 2014 smo izdelali raziskavo o ekonomičnosti sistema ECS-PPT v primerjavi s podobnimi sistemi v področju OECD. Naročnik projekta je DARS d.d.

Raziskava je zajela naslednje sklope:
  • pridobitev podatkov o raziskovalnih sistemih,
  • izdelavo primerjalne analize med raziskanimi sistemi in podatki/rezultati investicijske dokumentacije za sistem ECS-PPT,
  • vrednotenje in tolmačenje rezultatov primerjalne analize.