CEDR_novo__slo

CEDR je združenje vseh evropskih direkcij za ceste (trenutno 28 članov), ki spodbuja transnacionalne raziskave na področju cest. Ena od tehničnih skupin združenja je skupina za raziskave (TGR - Technical Group Research), ki za podporo svojim aktivnostim uporablja sekretariat.

Od septembra 2011 do oktobra 2014 smo opravljali naslednje naloge Sekretariata:

- podpora vodji TGR TPM (Transnational programme management) skupine pri organizaciji sestankov kot del aktivnosti skupine CEDR TGR,
- skrb za portal RRAF (Road Research Access Facility),
- analiza programov nacionalnih agencij za ceste (vključno z opredelitvijo priložnosti za so-financiranje projektov in skupnih razpisov),
- pomoč pri pripravi in organizaciji skupnih razpisov, do faze vzpostavitve izvršilnih svetov posameznih programov,
- vzdrževanje in ažuriranje "Toolkit-a” - zbirke dobrih praks s povezovanjem in izmenjavo informacij ter izkušenj z vodji programov in izvršilnimi sveti programov obstoječih razpisov ter člani TPM, ki razvijajo nove razpise,
- pomoč nacionalnim agencijam za ceste in TPM skupini pri diseminaciji rezultatov transnacionalnih raziskovalnih aktivnosti.