Študija - Nacionalno enotno okno v pomorskem prometu

URSP

V letu 2013 smo izdelali krovno študijo za opredelitev izvedbe vzpostavitvenega okna za pomorski promet v RS. Naročnik projekta je Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava RS za pomorstvo.

Glavni cilj je bila opredelitev načina izmenjave podatkov med ladjarji in enotnim oknom za pomorski promet oz. državnimi institucijami ter drugimi upravičenci do uporabe podatkov skladno z direktivo ES 2010/65/EU.

Izdelana študija vključuje:

  • analizo obstoječega stanja izmenjav podatkov, ki jih opredeljuje direktiva ES 2010/65/EU,
  • koncept in krovno arhitekturo vzpostavitve enotnega okna,
  • funkcionalne zahteve osrednje točke za izmenjavo sporočil,
  • akcijski načrt vzpostavitve enotnega okna v RS,
  • izhodišča za dopolnitev pravnih podlag.