Projektno vodenje in izvajanje aktivnosti komuniciranja ter promocije za projekt SEETechnology

SEETechnology_slo

V okviru programa za transnacionalno sodelovanje za Jugovzhodno Evropo je bil na 4. razpisu izbran projekt »SEETechnology – Co-operation of SEE science parks for the promotion of transnational market uptake of R&D results and technologies by SME's«. Naročnik projekta je Univerza v Mariboru.

Vodilni partner projekta je Univerza v Mariboru, ki vodi konzorcij devetih partnerjev in sedmih pridruženih strateških partnerjev iz sedmih držav, ki so vključene v evropski program South East Europe: Slovenija, Avstrija, Madžarska, Italija, Slovaška, Hrvaška in Romunija.

Za učinkovito implementacijo projekta se je vodilni partner - Univerza v Mariboru - odločil vključiti zunanje strokovnjake pri izvedbi upravljanja projekta in izvajanja aktivnosti komuniciranja in promocije.

Naloge, ki jih opravljamo:

-          Celotno upravljanje in finančno vodenje projekta v skladu z zahtevami programa in nacionalno zakonodajo.

-          Dnevno delovanje projektnega partnerstva za doseganje učinkovite medsebojne komunikacije in prenosa znanja med projektnimi partnerji.

-          Komuniciranje in razširjanje informacij na ravni projekta za promocijo dosežkov in rezultatov projekta.

-          Organizacija in izvedba sestankov projektnih partnerjev glede vodenja in izvajanja projekta ter sestankov upravnega odbora projekta.

-          Finančno vodenje, spremljanje, nadziranje projekta.

-          Priprava skupnih poročil za Skupni tehnični sekretariat programa za transnacionalno sodelovanje za JV Evropo.

-          Široko in interno komuniciranje, promocija projekta ter aktivnosti za dvig zavedanja o projektu.