Merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS

odmer_slo

Za Ministrstvo za javno upravo smo izvedli merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS.

 

Za Ministrstvo za javno upravo smo izvedli merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS iz Akcijskega programa za zmanjšanje administrativnih bremen in Enotnega dokumenta za boljše poslovno in zakonodajno okolje ter dvig konkurenčnosti v okviru operacije "Merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS«. Merjenje smo izvajali na področjih sociale, pravosodja, okolja in prostora ter delovnega prava.

Vlada RS je v letu 2009 sprejela in potrdila Program za odpravo administrativnih ovir in znižanje administrativnih bremen za 25 % do konca leta 2012. Prav tako je Vlada RS v oktobru 2013 sprejela še Enotni dokument, kjer so opredeljeni ukrepi, na podlagi katerih se opravlja proces razbremenjevanja poslovnih subjektov in državljanov ter so predmet evalviranja doseganja zastavljenih ciljev.

V prvi fazi programa je bila pregledana zakonodaja posameznega področja, v drugi fazi so bila v skladu z enotno metodologijo izmerjena posamezna področja, v tretji fazi pa zbrani predlogi za poenostavitev zakonodaje. V četrti fazi je bil na podlagi sprejetih predlogov za zmanjšanje administrativnih bremen izveden postopek sprememb zakonskih in podzakonskih aktov. V zadnji (peti) fazi, ki jo je zajemal izvedeni projekt, je bilo izvedeno merjenje administrativnih stroškov in ugotavljanje učinkovitosti sprememb z namenom uresničevanja cilja samega programa, kar je ključnega pomena, saj so rezultati meritev osnovni kazalnik, na katerega se nanaša ugotavljanje doseganja uresničevanja ciljev ukrepov posameznega področja.