Evalvacija izvajanja programa za usposabljanje javnih uslužbencev za vključevanje javnosti v pripravo in izvajanje politik

MJU_evalvacije_SLO

V okviru projekta "Krepitev usposobljenosti za izvajanje presoje učinkov predpisov ter vključevanje javnosti v pripravo in izvajanje politik"(naročnik: Ministrstvo za javno upravo)

je bil drugi sklop aktivnosti vezan na evalvacijo izvajanja programa za usposabljanje javnih uslužbencev za vključevanje javnosti v pripravo in izvajanje politik (izvajanja so predstavljala prvi sklop aktivnosti). Vključena je bila evalvacija in povratna informacija o enodnevnem osnovnem usposabljanju, vključno z uporabljenimi didaktičnimi gradivi, za tem pa tudi evalvacija poglobljenih usposabljanj ter priprava evalvacijskih poročil. Evalvirana je bila tudi nacionalna konferenca, ki je predstavljala zaključek projekta.