Projektno vodenje in izvajanje aktivnosti komuniciranja ter promocije za projekt SEETechnology

SEETechnology_slo

V okviru programa za transnacionalno sodelovanje za Jugovzhodno Evropo je bil na 4. razpisu izbran projekt »SEETechnology – Co-operation of SEE science parks for the promotion of transnational market uptake of R&D results and technologies by SME's«.

Projekt se je nanašal na sodelovanje med znanstvenimi parki JV Evrope za promocijo oživitve transnacionalnega trga R&R rezultatov in tehnologij v podporo malin in srednjim podjetjem (MSP). Poglavitni namen je bil vzpostaviti okolje za inovativno podjetništvo.

Naročnik projekta je bila Univerza v Mariboru, ki je bila hkrati vodilni partner projekta oz. konzorcija devetih partnerjev in sedmih pridruženih strateških partnerjev iz sedmih držav, vključenih v evropski program South East Europe: Slovenija, Avstrija, Madžarska, Italija, Slovaška, Hrvaška in Romunija. Za učinkovito implementacijo projekta se je Univerza v Mariboru odločila vključiti zunanje strokovnjake pri izvedbi upravljanja projekta in aktivnostih komuniciranja in promocije.

Naloge, ki smo jih opravljali:

-          celotno upravljanje in finančno vodenje projekta v skladu z zahtevami programa in nacionalno zakonodajo,

-          dnevno usklajevanje projektnega partnerstva za doseganje učinkovite medsebojne komunikacije in prenosa znanja med projektnimi partnerji,

-          komuniciranje in razširjanje informacij na ravni projekta za promocijo dosežkov in rezultatov projekta,

-          organizacija in izvedba sestankov projektnih partnerjev glede vodenja in izvajanja projekta ter sestankov upravnega odbora projekta,

-          finančno vodenje, spremljanje, nadziranje projekta,

-          priprava skupnih poročil za Skupni tehnični sekretariat programa za transnacionalno sodelovanje za JV Evropo,

-          široko in interno komuniciranje, promocija projekta ter aktivnosti za dvig zavedanja o projektu.