Storitve strateškega obvladovanja informatike

V okviru storitve strateškega obvladovanja informatike in IS poskrbimo za:

  • Strateško načrtovanje in obvladovanje razvoja / prenove IS
  • Načrtovanje in obvladovanje arhitekture IT/IS v organizaciji
  • Celovito upravljanje IT storitev
  • Svetovanje pri uporabi novih tehnologij in trendov IT/IS
  • Pripravo investicijskih načrtov, vezanih na nadgradnjo, razvoj ali nakup IT/IS
  • Svetovanje pri organizaciji informatike

Hkrati izvajamo tudi racionalizacijo stroškov upravljanja IT. Ključni cilj upravljanja IT je stalno prilagajanje poslovnim potrebam in povečevanje dodane vrednosti. V aktualnih razmerah mora informatika prispevati k izhodu iz krize in nižanju stroškov. Nudimo vam možnost hitre analize vaše informatike, kar zajema organizacijo, procese, premoženje, stroške in pogodbene odnose. Pri izvedbi analize uporabimo načela ITIL, CoBIT, CISA in dobre prakse na področju informatike. Skozi analizo vam predstavimo možnosti za izboljšave vaše informatike, povečanje njene vrednosti pri doseganju poslovnih rezultatov in zmanjšanje stroškov.