Administrativno in finančno vodenje projekta

Po uspešni pridobitvi sredstev je na vrsti najbolj vidna faza projekta - izvedba. Uspešna izvedba projekta pomeni doseg ciljev projekta v predvidenem času in pravem časovnem obdobju, v okviru predvidenih stroškov, s pričakovanimi tehnikami in z učinkovito uporabo dodeljenih virov. Nudimo vam celotno strokovno podporo pri administrativnem in finančnem vodenju projekta, kar vključuje naslednje aktivnosti:

  • spremljanje vsebinskega izvajanja projekta,
  • spremljanje finančnega izvajanja projekta,
  • priprava vmesnih in končnih poročil,
  • komuniciranje v okviru projekta,
  • obvladovanje sprememb na projektu,
  • pravno svetovanje.
V okviru priprave administrativnega in finančnega poročila z vsemi prilogami upoštevamo vsa pravila, ki so zahtevana pri posamičnem razpisu in pravila, skladna z evropsko metodologijo in standardi poročanja. Pri pripravi administrativnega in finančnega poročila nudimo tudi strokovno podporo pri pripravi zahtevka in vnosu podatkov v informacijski sistem za finančno poročanje, predpisan v posameznem razpisu.

Hkrati vam z dolgoletnimi izkušnjami na področju projektnega vodenja nudimo učinkovito podporo pri izvedbi projekta in rešitev pravnih vprašanj glede relevantne zakonodaje.