svincnik-1

Pri obvladovanju portfelja projektov se pogosto soočamo s številnimi izzivi:

  • vodstvo pri odločitvah o pomembnih projektih nima realnih informacij,
  • v teku je veliko število projektov, ki jih ni mogoče izvesti z obstoječimi viri,
  • pogosto prihaja do povečanja prvotno planiranih stroškov in zamud pri izvajanju projektov,
  • dejanski rezultati projektov niso skladni s planiranimi rezultati ter načrtovano dodano vrednostjo,
  • ni nadzora nad zasedenostjo in učinkovitostjo virov ter razpoložljivostjo za nove projekte,
  • delovni procesi v organizaciji ne potekajo optimalno.

Po drugi strani naj bi ravno projekti prispevali k doseganju strateških ciljev. Rešitev prinaša projektno izvajanje strategij. Izbrani projekti se morajo medsebojno dopolnjevati ter tako prinašati sinergijske učinke, kar omogoča učinkovito upravljan portfelj projektov.

V IPMIT smo, na osnovi dolgoletnih izkušenj, razvili metodo vzpostavitve ali prenove projektnega vodenja, ki temelji na procesu izbora projektov v projektni portfelj. Preko evidentiranja projektov (obstoječih in potencialnih) v organizaciji ter optimizacije razširjenega portfelja projektov glede na postavljene strategije in kriterije, spoznamo obstoječ sistem projektnega vodenja, ki je predmet optimizacije. Najprej se seznanimo z vašimi posebnostmi, izzivi in zahtevami ter na podlagi tega pripravimo predloge možnih rešitev na področju izvajanja projektov.

Skupaj z vami razvijemo postopek revidiranja in ponovne optimizacije portfelja ter pomagamo pri zagonu projektov ali pa sodelujemo pri vzpostavitvi sistema projektnega vodenja. Pri predlaganih rešitvah ohranimo vaše obstoječe dobre prakse in jim dodamo enostavne, učinkovite in prilagojene rešitve, ki so običajno usmerjene v vzpostavitev/izboljšavo vaše projektne organiziranosti in/ali vzpostavitev/izboljšavo postopkov za obvladovanje projektov.

V okviru projektnega vodenja za vas izvajamo tudi naslednje storitve:

Reference s področja projektnega vodenja: