Reference s področja projektnega vodenja

 • Abanka Vipa d.d.
 • Actual I.T. d.o.o.
 • Adriatic Slovenica d.d.
 • Aerodrom Ljubljana d.d.
 • Agencija RS za okolje
 • Algebra d.o.o.
 • Banka Koper d.d.
 • Banka Sparkasse d.d.
 • Bankart d.o.o.
 • Bron d.o.o.
 • Carinska uprava RS
 • CEDR - Conference of European Directors of Roads
 • Center Vlade RS za informatiko
 • CGP d.d.
 • Comland d.o.o.
 • DARS d.d.
 • Elektro Ljubljana d.d.
 • Geodetska uprava RS
 • Halcom d.d.
 • HERMES SoftLab d.d.
 • HIT d.d.
 • Inštitut za varovanje zdravja RS
 • Intereuropa IT d.o.o.
 • Iskratel d.o.o.
 • Istrabenz plini d.d.
 • KD Življenje, Zavarovalnica d.d.
 • Kraški zidar d.d.
 • Mestna občina Koper
 • Mestna občina Nova Gorica
 • Microsoft Slovenija d.o.o.
 • Ministrstvo za finance
 • Ministrstvo za javno upravo
 • Ministrstvo za notranje zadeve
 • Ministrstvo za promet
 • Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Ministrstvo za zdravje
 • Mobitel d.d.
 • Nacionalni inštitut za biologijo
 • PPG Helios d.o.o.
 • Servis skupnih služb Vlade RS
 • SIMT d.o.o.
 • SRC d.o.o.
 • SIOL Internet d.o.o.
 • TPV d.d.
 • TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
 • Unicredit bank d.d.
 • Univerza v Ljubljani
 • Univerza v Mariboru
 • Univerzitetni Klinični center Ljubljana
 • Vlada Republike Crne Gore, Republički fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore
 • Vrhovno sodišče RS
 • Zavarovalnica Triglav d.d.