Reference s področja izdelave študij in poslovnih strategij

 • APPIA d.o.o.
 • Arhiv RS
 • Center Vlade RS za informatiko
 • DARS d.d.
 • Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
 • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Prometnotehniški inštitut
 • Genis d.o.o.
 • Geodetska uprava RS
 • Inštitut za varovanje zdravja RS
 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Javni sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja
 • Mestna občina Koper
 • Microsoft Slovenija d.o.o.
 • Ministrstvo za informacijsko družbo
 • Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
 • Ministrstvo za javno upravo
 • Ministrstvo za kulturo
 • Ministrstvo za notranje zadeve
 • Ministrstvo za obrambo
 • Ministrstvo za promet
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 • Ministrstvo za zdravje
 • Narodna in univerzitetna knjižnica
 • Planet 9 d.o.o.
 • Posoški razvojni center
 • Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o.
 • RTV Slovenija
 • SIOL Internet d.o.o.
 • Slovensko društvo Informatika
 • Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
 • Telekom Slovenije, d.d.
 • TSmedia, d.o.o.
 • Vlada Republike Crne Gore, Republički fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore