Reference s področja obvladovanja informatike

 • A.T. Kearney Svetovanje d.o.o.
 • Borzen d.o.o.
 • Center Vlade RS za informatiko
 • Chile consumers associations
 • Državna geodetska uprava Republike Hrvaške
 • Elektro energija d.o.o.
 • Elektro Ljubljana d.d.
 • Generalni sekretariat Črne gore
 • Geodetska uprava RS
 • Istrabenz plini d.d.
 • KD Življenje, Zavarovalnica d.d.
 • Mestna občina Novo mesto
 • Microsoft Slovenija d.o.o.
 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 • Ministrstvo za informacijsko družbo
 • Ministrstvo za javno upravo
 • Ministrstvo za pravosodje
 • Ministrstvo za pravosodje Republike Hrvaške
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 • Ministrstvo za zdravje
 • Narodna in univerzitetna knjižnica
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
 • Slovenska turistična organizacija
 • Statistični urad RS
 • Univerzitetni Klinični center Ljubljana
 • Vlada Republike Crne Gore, Republički fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore
 • Zavarovalnica Tillia d.d.