Reference s področja podpore celoviti izvedbi IT projektov

 • 3 GEN d.o.o.
 • Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
 • Agencija RS za regionalni razvoj
 • Borzen d.o.o.
 • Center Vlade RS za informatiko
 • Comland d.o.o.
 • Davčna Uprava RS
 • Elektro Ljubljana d.d.
 • Geodetska uprava RS
 • HERMES SoftLab d.d.
 • Inštitut za varovanje zdravja RS
 • Intereuropa d.d.
 • Intereuropa IT d.o.o.
 • Iskratel d.o.o.
 • Kadrovska služba Vlade RS
 • Ljubljanska borza d.d.
 • Mednarodni institut za potrošniške raziskave
 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 • Ministrstvo za finance
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Ministrstvo za gospodarstvo
 • Ministrstvo za informacijsko družbo
 • Ministrstvo za javno upravo
 • Ministrstvo za notranje zadeve
 • Ministrstvo za obrambo
 • Ministrstvo za okolje in prostor
 • Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
 • Ministrstvo za promet
 • Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 • Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Narodna in univerzitetna knjižnica
 • Republika Makedonija, Ministrstvo za zdravstvo
 • SIMT d.o.o.
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
 • Skupnost občin Slovenije
 • Slovenska turistična organizacija
 • Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
 • Služba vlade RS za razvoj
 • SPIRIT Slovenija, javna agencija
 • SRC d.o.o.
 • Studio Moderna d.o.o.
 • Univerzitetni Klinični center Ljubljana
 • Vlada Republike Crne Gore, Republički fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore
 • Zavarovalnica Tilia d.d.
 • Zavarovalnica Triglav d.d.
 • Zavod RS za transfuzijsko medicino
 • Zavod za šport RS Planica
 • Zveza društev upokojencev Slovenije