Reference s področja optimizacije poslovnih procesov

 • Center Vlade RS za informatiko
 • Geodetska uprava RS
 • Gorenjske Lekarne
 • Kadrovska služba Vlade RS
 • KD Življenje, Zavarovalnica d.d.
 • Mestna občina Ljubljana
 • Mestna občina Novo mesto
 • Ministrstvo za javno upravo
 • Ministrstvo za kulturo
 • Ministrstvo za notranje zadeve
 • Ministrstvo za pravosodje
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 • Planet 9 d.o.o.
 • Si.mobil d.d.
 • SIMT d.o.o.
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
 • Zavarovalnica Tilia d.d.