Reference s področja javnega naročanja in javno zasebnega partnerstva

 • Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
 • Agencija RS za regionalni razvoj
 • CHF International
 • Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik
 • Elektro Ljubljana d.d.
 • Geodetska uprava RS
 • Kadrovska služba Vlade RS
 • Mestna občina Koper
 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 • Ministrstvo za finance
 • Ministrstvo za javno upravo
 • Ministrstvo za notranje zadeve
 • Ministrstvo za pravosodje
 • Ministrstvo za promet
 • Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 • Ministrstvo za zdravje
 • PRIS Inženiring d.o.o.
 • Republika Makedonija, Ministrstvo za zdravstvo
 • Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
 • Skupnost socialnih zavodov Slovenije
 • Telekom Slovenije, d.d.