energetika-1

Področje energetike in naravnih virov je za Slovenijo zelo pomembno. Energente in naravne vire potrebujemo vsi, od gospodinjstev in industrije do uporabnikov v zasebnem in javnem sektorju. Pridobivanje in oskrba z energenti sta zahtevni tehnični področji, ki zahtevata interdisciplinarna znanja in ustrezno informacijsko podporo. Velik delež informacijskih storitev na tem področju predstavljata zunanje izvajanje informacijskih storitev (IT outsourcing) ter sistemska integracija, s katerima je lahko energetsko upravljanje še učinkovitejše. V ospredje stopa predvsem problematika usklajevanja različnih arhitekturnih rešitev, ki zahteva veliko izkušenj in ustrezen pristop. Pri tem imajo ključno vlogo strateško načrtovanje razvoja oz. prenove informacijskih sistemov, obvladovanje informacijskih projektov, celovito upravljanje storitev ter uvajanje sodobnih tehnologij.

Pomembnejši referenčni projekti: