Pomembnejši referenčni projekti - energetika

A.T. Kearney Svetovanje d.o.o.

 • Svetovanje pri analizi poslovnih učinkov združevanja elektro podjetij

Elektro Ljubljana d.d.

 • Pomoč in svetovanje pri pripravi končne specifikacije in vodenju projekta Razvoj programske opreme za obvladovanje količinske agregacije, napoved odjema ter analize portfelja bilančne podskupine Elektro Ljubljana
 • Svetovanje pri projektu Vzpostavitev informacijskega sistema za obvladovanje količinske agregacije, napoved odjema električne energije, napoved cen električne energije, analiza portfelja bilančne podskupine Elektro Ljubljana ter obvladovanje tveganj
 • Pomoč in svetovanje pri študiji gospodarnosti sistema CRM Elektro Ljubljana
 • Priprava projektne dokumentacije za razpis RIP 08 za uspešno črpanje EU sredstev iz OP RR (Smartmeetering)
 • Svetovanje pri vzpostavitvi rešitev za obvladovanje tveganj na trgu električne energije (VROT) na Elektro Ljubljana d.d.

 Elektro energija d.o.o.

 • Izdelava IT strategije in akcijskega načrta podjetja Elektro

 Istrabenz plini d.d.

 • Svetovanje pri nadgradnji upravljanja informatike
 • Razvoj plana projekta Proizvodnja tehničnih plinov in uvedba projektnega vodenja

 Microsoft Slovenija d.o.o.

 • Prenova in nadgradnja sistema projektnega vodenja v Elektro Celje d.d.
 • Postavitev sistema projektnega vodenja v Geoplin Plinovodi d.o.o.

 Borzen d.o.o.

 • Pomoč pri obvladovanju projekta izdelave trgovalnega informacijskega sistema organizatorja trga v podjetju Borzen
 • Strateški plan razvoja informacijskih sistemov v Borzen, d.o.o.

 RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,

 • Izvedba manjših usposabljanj s področja projektnega vodenja in uporabe orodij za podporo projektnemu vodenju - Izvedba usposabljanja iz projektnega vodenja in MS-Projecta