Pomembnejši referenčni projekti - regionalni razvoj

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 • Pomoč pri administraciji življenjskih dogodkov in vključevanje občin v sistem elektronskih storitev javne uprave e-SJU

 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 • Študija upravičenosti (ekonomsko-finančna analiza) "Preveritev modela financiranja predlaganega koridorja tretje razvojne osi"
 • Nadgradnja aplikacije za podporo izvajanja javnih razpisov (URANUS) in njena integracija s sistemom ISARR
 • Skupna specifikacija potrebnih prilagoditev aplikacije URANUS (za postopke izvedbe javnih naročil)

 Ministrstvo za informacijsko družbo

 • Priprava strateškega dokumenta uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (e-občina)

Javni sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja

 • Analiza sektorjev in projektov, ki jih je v Sloveniji možno izpeljati v obliki projektnega financiranja

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

 • Celovita prenova informacijskega sistema Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS – 1. faza prenove
 • Svetovanje pri prenovi informacijskega sistema Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov

Posoški razvojni center

 • Študija upravičenosti in izvedljivosti IN PRIME za podprojekta »Razvoj in izvajanje visokošolskih izobraževalnih programov« ter »Izgradnja podjetniške infrastrukture«

Skupnost občin Slovenije

 • Pomoč pri pripravi projekta za prijavi na Norveški finančni mehanizem / Finančni mehanizem EGP

Mestna občina Nova Gorica

 • Svetovanje Mestni občini Nova Gorica na programu »Goriška e-Regija«

Mestna občina Koper

 • Presoja prijave projekta Mestne občine Koper na razpis Norveškega finančnega mehanizma ali EEA ter svetovanje

Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o.

 • Študija upravičenosti in izvedljivosti za projekt gospodarskega središča OKO in študije izvedljivosti z analizami stroškov in koristi za posamezne podprojekte gospodarskega

Bron d.o.o.

 • Pomoč pri vodenju projekta Izgradnja, dograditev in integracija IS za obravnavo vlog za ukrepe Programa razvoja podeželja (PRP 2007-2013) in Operativnega programa za razvoj ribištva (OPR 2007-2013) v letu 2011