Pomembnejši referenčni projekti - zavarovalništvo

Zavarovalnica Triglav d.d.

 • Osnovno in nadaljevalno usposabljanje s področja projektnega vodenja in timskega dela
 • Obvladovanje razvojnih programov in projektov Zavarovalnice Triglav d.d.

TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.

 • Osnovno in nadaljevalno usposabljanje s področja projektnega vodenja in timskega dela

KD Življenje, zavarovalnica d.d.

 • Priprava in izvedba usposabljanja iz projektnega vodenja na KD Življenje d.d.
 • Vodenje projekta migracije podatkov sistema Symass – Amarta
 • Izdelava poslovnika upravljanja IT/IS skupaj s prioritetnimi procesi

Adriatic Slovenica d.d.

 • Izvedba osnovnega usposabljanja iz projektnega vodenja na Adriatic Slovenica
 • Vzpostavitev in izvajanje nalog Programsko - projektne pisarne v Poslovnem sistemu Slovenica – Adriatic

Zavarovalnica Tillia d.d.

 • Strateški plan razvoja informacijskega sistema v Zavarovalnici Tillia d.d.
 • Obvladovanje projekta prenove informacijskega sistema na Zavarovalnici Tilia d.d.
 • Popis in optimizacija postopkov na Zavarovalnici Tilia d.d.
 • Strateški plan prenove informacijskega sistema v Zavarovalnici Tilia d.d.

Vlada Republike Crne Gore, Republički fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

 • Strateški razvojni program zdravstvenega zavarovanja Črne Gore do leta 2010